Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

Uděluji tímto společnosti ELSET, s.r.o.. (dále jen „Správce“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17205, se sídlem v Masarykova 455/34, 460 01 Liberec, IČ: 25421727, jež je provozovatelem portálu evstupenka.cz včetně sítě prodejních míst (dále jen „evstupenka“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:
 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • ulice, město, PSČ, země
 • heslo – v zašifrované formě
 • IP adresa

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 

Zlepšení komfortu zákazníka z nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

 

 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobá:

 

Perfect System, s.r.o. – technický správce systému, Liberecká IS, a.s. – technický správce systému.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce/evstupenka jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Můj souhlas uděluji na dobu 60 měsíců, po kterou bude probíhat zpracování osobních údajů nebo do jeho odvolání.

 

 1. Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

 

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet. Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.  

 

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

 

*Poučení Subjektu údajů

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Správcem osobních údajů je společnost ELSET, s.r.o, IČ: 25421727, se sídlem Masarykova 455/34, Liberec 1, PSČ 460 01
 • Osobní údaje subjektu budou zpracovávat především pracovníci společnosti ELSET, s.r.o.
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu – viz. Obchodní podmínky.